GRANDE FINALE NR 2: WHITE PAPER – SKÅNE 26 NOVEMBER

Rädda Maten del 1, med projektperioden november 2018–december 2019, håller på att komma till sitt slut och vi i projektteamet vill avsluta denna första del på ett så trevligt, informationsrikt och givande sätt som möjligt. Istället för en heldags-konferens tänker vi att det vore mer effektfullt med olika aktiviteter som gynnar nätverkets olika typer av aktörer på alla nivåer. Vi hoppas att DU finner något i programmet intressant och vill vara med som deltagare och bidra med din särskilda kompetens! Observera att det är olika platser, olika datum, olika anmälningssätt för alla tre happenings!

White Paper – Skåne
26 November kl. 13:30–15:30

Inom Rädda Maten-nätverket
Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8, Lund

På den sista nätverksträffen för denna projektperiod vill vi skapa ett White Paper för hela Skåne-regionen. Under träffen kommer vi att jobba i mindre grupper, möjligen uppdelat i intresseområden inom den breda matsvinnsfrågan beroende på hur många deltagare vi blir. Vi inspirerar oss av White Paper-utkastet som tas fram med hjälp av Malmö-aktörer den 20 november. Vårt gemensamma skånska White Paper sprider Rädda Maten sedan till politiker och beslutsfattare inom Skånes alla kommuner. Träffen hålls på Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8, i Lund. Anmäl dig senast den 22/11 via epost till edith.salminen@hutskane.se. Varmt välkommen!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.