Anta utmaningen!

VAD ÄR RÄDDA MATEN?

Rädda Maten inspirerar och katalyserar aktörer att tillsammans hitta nya vägar för att minska matsvinnet. Detta görs i enlighet med Agenda 2030 delmål 12:3.

Initiativet till projektet togs av Skånes landshövding Anneli Hulthén som i januari 2018 utmanade sin motpart Anders Danielsson i Västra Götaland.

Genom att ansluta din organisation till Rädda Maten får du möjligheten att samverka och kunskapsdela med andra aktörer inom olika sektorer. Skapa kontakter i hela livsmedelskedjan och diskutera vilka möjligheter och utmaningar det finns i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030!

Rädda Maten drivs och finansieras av Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd.

RÄDDA MATENS
MÅL 2019!

– Utveckla arbetsgrupper inom nätverket där vi stöttar varandra och samarbetar kring olika initiativ och satsningar. Här är det viktigt att alla sektorer och alla delar av livsmedelskedjan, från primärproducent till konsument, finns representerade.
– Samla och förmedla goda exempel på matsvinnsarbete från olika livsmedelsaktörer.
– Arbeta med folkbildning och arbeta för att nå ut till skolor och lärare i regionen och få dem att engagera sig för att minska matsvinnet i skolan och hemma.
– Se över möjligheten att engagera alla skånska kommuner i aktiviteten Resterkocken via avfallsbolagen.
– Undersöka vilka möjligheter det finns för offentliga aktörer att upphandla livsmedel med kort datum.
– Erbjuda studiebesök i Västra Götaland för att lära oss mer om deras metoder och om önskemål finns från Västra Götaland – bjuda in och arrangera studiebesök i Skåne.
– Sprida information om möjligheten att ge bort/sälja mat från restaurangkök och exempelvis skolor.
– Arrangera ett skånskt politikermöte med fokus matsvinn.
– Arrangera en matsvinnsfestival.
– Kommunikation är en viktig del av Rädda maten! Bland annat kommer utmaningen att kommuniceras dagligen under Europa minskar avfallet-veckan och föreläsningar att erbjudas på olika matrelaterade aktiviteter och event.