FRUKOSTSEMINARIE 14 AUGUSTI

 Det är få som inte vill arbeta med att minska matsvinnet. Vi på Rädda Maten har faktiskt inte stött på någon sådan aktör eller person alls. Men många stöter på svårigheter i arbetet mot svinnet. Lagar, regler och direktiv, men även normer, vanor och beteendemönster ställer till det för oss som vill väl. Hur många gånger har inte vi hört meningen, “Vi vill och vi försöker göra skillnad, men det går bara inte, för att … !”. 

Då svarar vi “Det går visst!” och många gånger stämmer det. Vi har insett att när olika människor från olika perspektiv och med olika spetskunskap kommer i kontakt med varandra kan de komma på givande och kreativa sätt att komma över de hinder som står i vägen för att realisera matsvinnsminskande åtgärder och projekt. 

Kom och bli smittad av den positiva och förhoppningsfulla attityden.

ANMÄLAN: Endast en person per organisation. Vill ni gå fler så sätt upp dem på reservlista. Anmäl dig via den här länken senast den 29 juli

 

 PROGRAM

8:30–9:00 Drop-in frukost (vegansk) + mingel i salongerna

9:00–9:10 Hej och välkommen av landshövding Anneli Hulthén, Rädda Maten-projektet och moderator Linda Dahl, journalist, kock och medgrundare till Matkaravan

9:10–9:30 Dagens showsase 1: Projektet SmartMat räddar mat

Som en del i vårt SmartMat Hbg projekt ville vi försöka rädda matsvinn uppåt i kedjan och inte enbart titta på vårt eget matsvinn. Detta resulterade i ett test vi gjorde tillsammans med Findus då vi kunde rädda torsk och potatis med för kort hållbarhet för att kunna säljas på den vanliga marknaden. 

Talare: Mónika Rüll Lundin (Miljösamordnare och Projektledare SmartMat Helsingborg kommun), Jonas Paulsson (Sustainability Manager, Helsingborg kommun), Maria Svantemark (CSR-chef, Findus), Fredrik Dupont (Key Account Manager, Findus)

9:30–9:35 Frågor

9:40–10:10 Dagens showcase 2: När matsvinn blir matvinn – med cirkulär logistic. Projektet ”Restauranger räddar butikers matsvinn” & LogTrade på ciruklär ekonomi

Det slängs god mat och fina kläder för miljarder varje år, samtidigt som människor går hungriga och fryser ett stenkast bort. Matsvinn och resursbrist är två sidor av samma mynt eller som ett slags mutationer inom en gigantisk konsumtions- och distributions-organism. Det handlar egentligen om ”missmatch” mellan utbud och efterfrågan och därför är det i grunden en fråga om logistik och transportadministration. Vibeke Specht är Head of Information på LogTrade Technology, ett logistik- och mjukvaruföretag sedan 1992. Hon kommer att prata om digital samverkan och Next Generation Logistiscs: Hur kan det förändra konsumtions- och handelsstrukturer så att matsvinn blir till en icke-fråga? Hon kommer också att berätta om hur LogTrade idag, tillsammans med Chalmers Industriteknik och ett 40-tal andra företag står i startgroparna att genomföra en av de mest ambitiösa rädda maten-projekten i Sverige idag.

10:10–10:20 Diskussion/övning/mingel/frågor

10:20–10:30 Sammanfattning + tack och hej av landshövding Anneli Hulthén & Rädda Maten-projektet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.