Anta utmaningen

ANTA UTMANINGEN!

Matsvinn förekommer i alla delar och led av matsystemet och det finns olika sätt att motarbeta matsvinn både inom din organisation och som privatperson. Därför kan alla anta utmaningen!

Representerar du en kommun eller ett företag och vill anta utmaningen är det viktigt att matsvinnsarbetet redan har påbörjat eller ska påbörjas inom en snar framtid. Välvilja är bra men faktiska åtgärder är ännu bättre. Nämn därför gärna några konkreta initiativ, insatser eller projekt i din kommun/ditt företag.

MER OM VILLKOREN FÖR UTMANINGEN

Matsvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om det hanterats annorlunda. När du antar Rädda maten Skåne arbetar du med Svinntrattens tre översta steg.

svinntratten matsvinnet.se

Svinntratten har Mårten Thorslund på matsvinnet.se tagit fram med inspiration från amerikanska Naturvårdsverket EPA (Environmental Protection Agency). I EU-projektet REFRESH används en likartad modell.

Ert arbete med att minska matsvinnet får inte medföra ökat matsvinn för någon annan.

Att anta utmaningen innebär att man sätter upp en målsättning för sin egen verksamhet. Vi följer inte upp utmaningen genom mätning men vi ser gärna att du delar med dig av hur arbetet mot målsättningen går på nätverksträffar och annat! Här finns mer information om vad som kommer att hända inom Rädda maten Skåne.