Nätverk

VI HAR ANTAGIT UTMANINGEN!

På den här sidan kommer vi att lista de aktörer som antagit utmaningen under kategorierna nedan:

OFFENTLIG SEKTOR

Aktörer i offentlig sektor som antagit utmaningen

IDÈBUREN SEKTOR

Aktörer i idéburen sektor som antagit utmaningen

PRIVAT SEKTOR

Aktörer i privat sektor som antagit utmaningen

LÄROVERK

Aktörer inom akademin som antagit utmaningen